::: انجمن توسعه قرآنی شهرضا محیطی پویا و سرزنده همراه با برنامه های ویژه و هدفمند :::

معرفی انجمن توسعه فرهنگ قرآنی شهرضا

انجمن خیرین قرآنی شهرضا جهت نیازسنجی طراحی و حمایت از برنامه‌های توسعه و ارتقاء فرهنگ قرآن جامعه از سال ۱۴۰۱ شروع به فعالیت نموده و از همه فرهیختگان اساتید و خیرین قرآنی درخواست می‌نماید با نظرات و پیشنهادات کارشناسی حمایت‌های مالی خود این انجمن را در توسعه برنامه‌های قرآنی یاری فرماید 

گزارش اجمالی از عملکرد انجمن توسعه فرهنگ قرآنی شهرضا

انجمن توسعه فرهنگ قرآنی(انجمن خیرین قرآنی) شهرضا، از سال ۱۴۰۱، با همکاری و مشارکت فعالین قرآنی شهرضا با هدف ترویج و توسعه فرهنگ قرآنی بین اقشار مختلف جامعه خصوصا جوانان تشکیل گردید. اولین مجمع عمومی در تیرماه ۱۴۰۱ با حضور بیش از ۵۰ نفر از خیرین و فعالین قرآنی تشکیل گردید وپس از اعلام اهداف و برنامه های کلی هیات موسس موقت مسئول پیگیری امور گردید. 

به بالا بروید